کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیک خاک و پی با سلام. این وبلاگ توسط جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک خاک و پی جهت اشترک گذاری مطالب و موضوعات علمی رشته عمران ایجاد شده است. از شما دوستان عزیز خواستارم که با مطالب علمی،آموزشی و هم چنین نظرات و پیشنهادات ما را یاری نماید. http://www.g92.ir 2019-10-12T19:56:56+01:00 text/html 2014-12-23T12:28:47+01:00 www.g92.ir مهدی صالحی درس تونل - مدرس: جناب آقای دکتر حاجیان نیا http://www.g92.ir/post/34 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دوستان عزیزی که درس تونل با جناب دکتر حاجیان نیا دارند میتوانند از فایل های زیر استفاده نمایند.</font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><br><font size="2"><a href="http://s5.picofile.com/file/8159182742/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D9%86%D8%B4_%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%84_%D9%87%D8%A7.zip.html" target="_blank" title="">دانلود پاورپوینت های بررسی تنش ها و تغییرشکل ها در اطراف سازه های زیرزمینی</a></font></font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br><font color="#000000"><a href="http://s5.picofile.com/file/8159180350/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود تمرین تونل</a><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8159186234/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%AA%D9%86%D8%B4_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%DA%86%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C.ppt.html" target="_blank" title="">دانلود ارائه آقای چیگویی پیرامون توزیع تنش در فضای زیرزمینی</a><br></font></font></font><div align="right"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#000000"><br><font color="#990000" size="4">مطالب جدید:</font></font></font></font><font color="#990000" size="2">(جهت دانلود،روی هر موضوع کلیک نمایید)</font><br></div><font color="#3366FF"><a href="http://s5.picofile.com/file/8160610084/%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D9%86%DA%AF.pptx.html" target="_blank" title=""><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">رده بندی توده سنگ</font></font></a></font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#000000"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8160611168/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84.pptx.html" target="_blank" title="">روش های نگهداری تونل</a><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8160611684/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pptx.html" target="_blank" title="">مقدمه و روش های حفاری</a><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8160610842/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C.pptx.html" target="_blank" title="">مکانیزم خرابی در سازه زیرزمینی</a><br></font></font> </font></div> <div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div><div style="display:none;" id="__hggasdgjhsagd_once"></div> <div style="display:none;" id="__if72ru4rkjahiuyi_once"></div><div style="display:none;" id="__if72ru4rkjahiuyi_once"></div> <div style="display:none;" id="__if72ru4rkjahiuyi_once"></div><div style="display:none;" id="__if72ru4rkjahiuyi_once"></div> text/html 2014-12-21T20:58:16+01:00 www.g92.ir مهدی صالحی برگزاری کلاس فوق برنامه geostudio http://www.g92.ir/post/33 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> کلاس فوق برنامه آموزش و کار با نرم افزار geostudio و راهنمای انجام پروژه SIGMA چهارشنبه مورخ 3 دی ماه ساعت<font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 8 صبح </span></font>برگزار میگردد. </font><font size="3"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font></div><div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div><div style="display:none;" id="__hggasdgjhsagd_once"></div> text/html 2014-12-21T20:40:54+01:00 www.g92.ir مهدی صالحی دانلود فایل های کلاس geostudio http://www.g92.ir/post/32 <font size="3"> </font><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">فایل راهنما پروژه SIGMA&nbsp; کلاس geostudio مورخ چهارشنبه 26 آذر- درس سدهای خاکی<br></font><font size="3"><a href="http://s5.picofile.com/file/8158755550/SIGMA_Total.rar.html" target="_blank" title="پروژه SIGMA"><br></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://s5.picofile.com/file/8158755550/SIGMA_Total.rar.html" target="_blank" title="پروژه SIGMA">لینک دانلود</a></font></font></div><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="3"> </font> text/html 2014-11-18T13:52:02+01:00 www.g92.ir مهدی صالحی سدهای خاکی/نرم افزار GeoStudio2007/Seep http://www.g92.ir/post/31 <font size="3"> </font><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">فیلم آموزشی نرم افزار geostudio درس سدهای خاکی،بهمراه فایل pdf مدلینگ و پروژه.<br>GeoStudio2007/Seep<br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">استاد: جناب آقای دکتر حاجیان نیا<br></font><font size="3"><a href="http://s5.picofile.com/file/8153050276/SEEP_Project.rar.html" target="_blank" title="دانلود فایل geostudio"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود فایل </font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">geostudio</font></font></a></font></div><font size="3"> </font> text/html 2014-11-12T12:07:52+01:00 www.g92.ir مهدی صالحی پاورپوینت سدهای خاکی http://www.g92.ir/post/30 <p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">دانشجویان عزیزی که درس سدهای خاکی با جناب اقای دکتر حاجیان نیا دارند،می توانند از&nbsp;</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">پاورپوینت</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;زیر استفاده نمایند</span></p><font size="4"><p align="center"><a title="" href="http://s5.picofile.com/file/8105063968/Earthdam.pptx.html" target="_blank"></a><a href="http://s5.picofile.com/file/8151146818/Earthdam1393.rar.html" target="_blank" title="پاورپوینت سدهای خاکی">دانلود&nbsp; پاورپوینت سدهای خاکی<br></a></p></font> text/html 2014-10-28T17:44:57+01:00 www.g92.ir مهدی صالحی اطلاعیه بازدید از سد در حال ساخت باباحیدر(غدیر) http://www.g92.ir/post/29 <div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: xx-large;"></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"></span></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><hr></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; "><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">برنامه&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: large; "><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اردوی 1 روزه&nbsp;بازدید&nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA">از سد خاکی در حال ساخت باباحیدر در استان چهارمحال وبختیاری</span>&nbsp;</font></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مورخ پنج شنبه 8آبان ماه</font></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">&nbsp;برگزار میگردد.</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">(در صورت داشتن زمان کافی یک بازدید دیگر نیز انجام می شود،که آن مستلزم حرکت زودتر از اصفهان می باشد. &nbsp;زمان بازگشت عصر همان روز است.</span></span></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">دوستان عزیز تا ساعت 19، چهارشنبه فرصت اعلام امادگی دارند ؛ که بعد از این زمان ما شرمنده عزیزان نشویم.هزینه هنگام سوار شدن گرفته میشود و رقم حدودی آن 13.000 تومان است.(پذیرایی میان وعده+نهار+...)</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"><font class="Apple-style-span" color="#000099">نحوه ثبت نام:</font></span></font></span></span></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی وشماره تماسه خودرا</span><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"> </span></b><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ارسال نمایید.</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">محلی که حضور شما برای سوار شدن در آنجا راحت تر است در پیام ذکر شود(نجف اباد/یا/اصفهان/یا/شهرکرد)</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">ارسال مشخصات به منزله ثبت نام قطعی است.</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font class="Apple-style-span" color="#000099"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;">زمان و مکان حرکت:</span></font></font></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">زمان و مکان دقیق گردهمایی و حرکت ظهر چهارشنبه به بعد فقط برای دوستان عزیز که مشخصات خود را ارسال کرده اند پیامک میگردد.پس دقت نمایید شماره ای که با ان مشخصات را پیامک میکنید در دسترستان</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; ">&nbsp;باشد.که ما با شما در تماس باشیم.</span></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" color="#000099" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">در صورت به وجود آمدن هر گونه سوال و یا ابهام از طریق پیامک با شماره ذکر شده در تماس باشید. تا در اسرع وقت پاسخ شما داده شود.لازم به ذکر است این بازدید مربوط به درس سدهای خاکی(استاد:جناب اقای دکتر حاجیان نیا)میباشد.</span></font></span></span></div> text/html 2014-05-31T15:29:29+01:00 www.g92.ir مهدی صالحی سمینار خانم دکتر هدهدی http://www.g92.ir/post/24 <p style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">دانشجویان عزیزی که با سرکار خانم دکتر هدهدی درس سمینار دارند،چنانچه موضوع سمینار خود را ارایه نداده اند،در صورت عدم حضور خانم دکتر در دانشکده،موضوع سمینار را به آقای طاهری یا&nbsp;آقای کاظمی تحویل نمایند.</span></font></p> text/html 2013-12-31T23:56:56+01:00 www.g92.ir مهدی صالحی پاورپوینت های درس مکانیک خاک پیشرفته http://www.g92.ir/post/23 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">با توجه به درخواست بعضی از دوستان،اسلاید های درسی مکانیک خاک پیشرفته(مدرس:جناب آقای دکتر حاجیانیا)جهت استفاده در اختیارتان قرار داده می شود.برای دانلود روی هر قسمت کلیک نمایید.<br><font size="4"><br></font></font><div align="center"><a href="http://s5.picofile.com/file/8106845318/fasle_10_atkinson.pptx.html" target="_blank" title=""><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">fasle 10 atkinson</font></font></font></a><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8106845350/fasle_11_power.pptx.html" target="_blank" title=""><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">fasle 11 power</font></font></font></a><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br><br></font></font></font><a href="http://s5.picofile.com/file/8106845284/fasle_4_atkinson.pptx.html" target="_blank" title=""><font size="4">fasle 4 atkinson</font></a><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br><br></font></font></font><a href="http://s5.picofile.com/file/8106845400/%D8%AE%D8%A7%DA%A9_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pptx.html" target="_blank" title=""><font size="4">خاک پیشرفته فصل پنجم</font></a><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> text/html 2013-12-28T13:07:35+01:00 www.g92.ir مهدی صالحی كاوش های صحرایی در مهندسی ژئوتكنیك http://www.g92.ir/post/22 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">برای دانلوود كتاب (<font color="#003300">كاوش های صحرایی در مهندسی ژئوتكنیك</font> ) تالیف<font color="#003300"> دكتر علی قنبری </font>از لینك زیر استفاده نمایید.<br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8106250792/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود</a><br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font> text/html 2013-12-19T13:55:48+01:00 www.g92.ir مهدی صالحی ریاضیات عالی مهندسی/جناب آقای دکتر صلح جویی http://www.g92.ir/post/20 <div align="right"> <font size="4"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; در اینجا نمونه سوالات درس ریاضیات مهندسی که توسط جناب آقای دکتر صلح جویی در اختیار دانشجویان گذاشته شده،به همراه یک برگ که در آن روابط مهم یادآوری شده،جهت استفاده دوستان عزیز منتشر گردیده است. </font></font><br></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">*روابط مهم (در یک صفحه )*<br>* 15 سوال به همراه جواب*<br>*7 سوال بدون جواب*<br><br></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="6"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://s5.picofile.com/file/8104860476/nemoone_soal.rar.html" target="_blank" title=""><font color="#990000">دانلود کنید</font></a></span></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><font size="4"> </font> text/html 2013-12-09T02:05:01+01:00 www.g92.ir مهدی صالحی دانلود عکس های دسته جمعی بچه های گروه 4شنبه / خاطرات دانشجویی http://www.g92.ir/post/19 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2013-12-07T14:07:24+01:00 www.g92.ir مهدی صالحی پروژه sigma - استاد:جناب آقای دکتر حاجیان نیا http://www.g92.ir/post/18 <P align=center><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>با سلام . دوستان عزیز برای دانلود پروژه</FONT><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;sigma&nbsp;(&nbsp;سدهای خاکی)؛</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;جناب آقای دکتر حاجیان نیا از لینک زیر استفاده نمایند.</FONT></P><FONT color=#cc0000 face=arial,helvetica,sans-serif><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8103129876/SIGMA_Total.rar.html" target=_blank> <P align=center><FONT color=#cc0000 size=6 face=arial,helvetica,sans-serif>دانلود</FONT></P></A></FONT> text/html 2013-12-03T14:03:33+01:00 www.g92.ir مهدی صالحی دانلود کتاب Holtz & Kovacs http://www.g92.ir/post/17 <div align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">جهت دانلود کتاب <font size="3"><font color="#990000">Holtz &amp; Kovacs - An Introduction to Geotechnical Engineering</font>&nbsp;</font> که به صورت <font size="3">pdf </font>در دسترس شما قرار داده شده می توانید از لینک زیر استفاده کنید.</font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">دوستان عزیز , پیشنهاد میکنم برای درس مکانیک خاک پیشرفته حتما از این کتاب استفاده نمایید.</font><br></div><br><br><div align="center"><a href="http://s5.picofile.com/file/8102587268/Holtz_Kovacs_An_Introduction_to_Geotechnical_Engineering.pdf.html" target="_blank" title=""><font color="#660000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="6">دانلود</font></a><br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAAeAAD/4QMraHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjMtYzAxMSA2Ni4xNDU2NjEsIDIwMTIvMDIvMDYtMTQ6NTY6MjcgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDUzYgKFdpbmRvd3MpIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOkIxNzI3QjIzM0Q2MzExRTI5MjUyRDQ0RUEwQTU2QjkwIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOkIxNzI3QjI0M0Q2MzExRTI5MjUyRDQ0RUEwQTU2QjkwIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6QjE3MjdCMjEzRDYzMTFFMjkyNTJENDRFQTBBNTZCOTAiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6QjE3MjdCMjIzRDYzMTFFMjkyNTJENDRFQTBBNTZCOTAiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz7/7gAOQWRvYmUAZMAAAAAB/9sAhAAQCwsLDAsQDAwQFw8NDxcbFBAQFBsfFxcXFxcfHhcaGhoaFx4eIyUnJSMeLy8zMy8vQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAAREPDxETERUSEhUUERQRFBoUFhYUGiYaGhwaGiYwIx4eHh4jMCsuJycnLis1NTAwNTVAQD9AQEBAQEBAQEBAQED/wAARCAJiAYIDASIAAhEBAxEB/8QAiwABAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAQACAwQFBgEBAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAECAwQFBhAAAgICAQMCBQMEAQMEAwEAAAERAiEDMUESBFFhcYEiEwWRoTKx0VIUQsHhI/DxMxVigqLSEQEAAgEEAgMBAAMBAQAAAAAAARECIVESAzETQQQUYYEiMmIj/9oADAMBAAIRAxEAPwD0A5XUiZ45l+jiI2MtopfxDPQU/QGmwlo13PqGCFmmwct4HJQy7ugs02UBMj3rgp6jU02SfsRP0JtLgGmySKClLHUkmnMg02MAalhgGmwXwKPVDD6Mm69eQVGyj5l8jMvo8DNpjoCv4W16A2TTLgGmxlkSTCzjgGmxbwCFQxwDTYQSz1KZ5CIKlRs1BZT9QkZ9CFfwqGTqWF8Rc9Cwn+HOIYx7DCb9y4IumzKqaCRUA02Dn1JSTiRlA02WSLkJ/UFRs01IdjKYHuY1SYhNepJehNjjoXVP8MxnHJdtpkTWUpGpNbM/V1LOXwhTkn1FrUbOXz6kH9yLbnoUn1GCTUITLvYUEUECEWClBgioiIBxXLDuRRPPAqsBEvccdCUFiJRQE2EMYAugQpNA8ZAkJlskwFkBMBzyU+oJmlkA54JKDUehmXOQlmPQO39R+AgsdrJJFlFwFISUhgDYGY9C4CU1K+YqGYXuaTCGEEKfcix15BYJ+goe1sLYlFyPZCDHQFwfpH4GIyaTawKRPnBKWINxgBYc+3sEsYnPUBj1KCRT0CS5R/Ujfa/3Irg5q39hn0BR+5oj1r5sPiD/AHFL/L5ESag9YDtyMW5rVsXr3RPaVOcbsyI/a3NYq5H7W3rVhOeO7ORj3H7W3/Fj9nb/AIkOeO7EIpX6G/sbVntF6dv+ATnju5yn7ClPBPRuee1j9jcuKsq88dw5Dqberf8A4MFq3PDoxR7Md2JnlQEpI7fY2vmjM/Y3/wCImD2Y7sJpoZRr7G5/8Wa+xt/xBzx3c5RTOEaejb0qyWjdOKsanPHcZCbHT7G//EPsbv8AFijnjuxLKWb+zt/wYfY3T/BwKOeO7LA6rx9j5oxfj7K5gUc8d3IYRt6dq/4l9rdH8RSc8d2Jfpgvia+zt57GX2t3+AOeO4cB0wa+zu/xH7e2P4g5wxMFznqa+3t/xYrTt/xBzx3YbSJWfqb+zt/wL7Gznt4BOeO7M4yyxEj9vanDrJtaNnRfqE547spoccj9rdx2l9jc+hUnOGHzyD/cra9leaP4mVb0yGoyiW46sonIVtIkVZ6DME0/gEQVB83yQf3IONMKr56moleheqbj0JwlyZ+XosPEtZZvGtVb+q1pw+FwZbiHEqStbubbUdEGZi5dPv3Sxj4cGfubHluDCTjPAtlOEbNvbddWD3W9TMopIvDHZr7lvVl9yy6sxLRTPxBwx2dFss8yxW/ZwcZsKXUp642dfu39Q+5e3FjnyXH8RqnDHZ0+7ddZL7131CDOZ4Bwx2ae+66sPv36PJlcw0MKYQs4YbNffv6l92/q2ZYQxcnDHZ0Wy/MtF9yy6s5pvqIs4Y7N/e29WP37+rObglLQs4Y7Oi37PUnuv/kc1JNMHDHZv7155YPdf1MKZ4FVfIWevHZr72z1L7mzqwjEhKWQnDHZv7lvU0tlvVz7nKHygUyDhjs6fc2Tyye3Z6szjkZQOOOy+5d9WKvZ/wDII9ChpA4Y7Nfdt6yX3berOfL9DXAThjs0r29WLtZ/8mYyyBwx2a+5aIkPuWXDfzJoAvDHZqu69Xh/qTX3E7pdt10XUPidKuGsxktszjEaw5JYT49Rlmtq7bwlh5CSLjNwV78g/RlnqXxLSswv3If7kWnFzdiksNhEmHpiGkTyVXh/CTKcMJEapyJSmQahA/bBSTfXkEzTOzbTTXv2OF6jr202VV6Puq8Sjla3j7N9qbJtRU6ep4fxfkztv4q+mG0vZtlp5J+xPPjWj6N/L0Uv2WtFvQ6O9e1W6W4Z877C8qnkXs+22rYmn6rMjp8n73j0qnmmztn5hI7558Z0fRRzW7Vba9dbfWstGk8/T8z5/hpL8jv+Fueob7e2cOP9e6vk6Z7VZd0xHublq6XVzHyPnbPGpbwl5VJpet7dyXyg9GnyVtt47WWlaX8uoc8PsTM1Trs8rTVfVbtfuFd9LK3Y/wCKltpxB5fzk7NWl4TTjC+B6tlnfwoaSX21wo/cUvvyiZ08Cvk6by1aUjddtL5raUuh838f5V9PibrLWrVq4b6mvB17X42/e4VbJx6lpiPt5TpT3/7Wme1WTfWMo3rvXYppZWfEI8f4auymq7aVld5s8mPCtPmb0uK5FL+mdnr/ANnTmLS1yuTpTdrvKo5PF+JvWu7d21TcOZz1MeLa1/P2LiqUqOCH6Jrw+hTfTbbt1ue3k2plKziZPn/jGlu2rq20z1Xt/wCXRV/8m0HSO3/Wy/J1Vt2Oy7vRZL79HXuU/oeP8fZU8zbZJWhvL9mj6ddl+5NKqWcQFx7M8omY+HBeTqs8W+K6i70VFezir9TzaYf5G1rR3Zar0Nfk526qqVWPT2DM92dXT0X2LXVW2NVr6+xn7+r/AC+B4fPt36/Hd/SI9Uen8hss/CXbVV7YiFkMfpn4h3vsrXX9y2K+rCt63TdLKyX+Jxoq7NHjravpvZJhq128Ly9mvZCq/wCIa/TNxFaPUmzN9tK2i1ohSWvY9mrueIs/6l5bd/F2LGFKcZ5DpOcxjcJbtbtFXPuattqnnnojj+Ku/wDVlpTMy0ZW1r8ha1qppYQc57prxdvQt1LWVU/qfR4Fv6oR5/N21fl6G4rL6HpeXgN9XZy8wswCTXJNwKbYdk/foUywnmRBLpub7qp5aRh4cm7rMvmEYmQzgk3x1NOQ4z1Lu9DSrtt+5B3/ANSFuNOSKOPYBbOb1U3SMtv/AIsxH/uOt59oMpuAzHmSoQgmjNrqv1N4XIWZqLltQirX3hN59ji/K0pZuv1D/Y0T2/cUssOU9mE/L0UrXxaKml9y/wCTtltnO34/xtnmLzlt7Nn02tRQk3X5hTbr2uKuWjXX2LbPpwzqY+G6atXj9zq+5bbTdOOpyp+I8Cmx+RXc1L7/ALaaif1NvjJKEvUlrP18Z12KeZiE3lBX8d42jdbfTb3PZMrGJ+ZJlKFrl04zMX8N69OnXW2iXfVee5uMScNP4vR4r767+7D+mV/c6SoJKsZFs/nwu4Y2+Fr8yq+5t+2quV+x0evW09KcVa7U8fqGJxwKq45Lax1YXI8fwtXi0dHsW2uxxZKMe5nx/Bp4vfV7vua9jwl0RrjA+wtn82E6s6PA+x3fa8iro22quB1+B4/j/c2rYrbdvMRgvgSciz82P+GPH/FvRstsXk1i84+JvT4Ojx723W2V27L4xEVRdz6IFWeBZ+XHdnT+Kpp2226N9a1vLdXGGdv9WlWtuzatlqfxSgxWU2+iM33U152OJ4CT04YxNzotP46lN99+nf2K6/hbiX8zvs1010hX77PlpnHXtpf6tb+k00v1EtYdUecctJX+jrruflfeTfb/AAwGzxV5Wp1Wxams5NNdAiCNemONX5Z3fjtHk0pqexUvpajY4hm7+A9tFr2eRTtUZn0M/Aa+jK5/mxj5bv42p/bpXYq11OU3GTG/xK+brpZ7Vr20cTZ8oNl66/q2OF0Cm3Xtla3LWQk9WHi9XRaa+PrrStlsa5a4K2pbaW19yp3rl8IFwUh1jrjjxsafG/1NVaLYtvwDb4P3t1PIpurrcfVWz6mlacFh5DPoiqvwLfj6bN1d3kb62+3mtavqbtZKz7VjoY5FJzngLh1RjrZctcQCTWUF7VSd7YqupamtmavuXsG+UeLOWxcr3FqEwcw4Ct7G5XwQSuAs5YYCYw04KEZmPcef3Kqx+5B3P0IOTHWQfMFCmQh5XqYelqUuAlRCCXXECrT7BPlRg+f+Wteuutac35SPpHzvy94robS5aaLHlw+1NdWTh+H0atu+1t9HetaylPU+x9r8d3SvGSt8T5H4mtbbr624q1HcuUa/IeJ/rVq9O++yXEM18vB1ZYxhcxOT6zrohrTq7G+p59vk6dOLuLPoeH8S9/3bfcmXWFOepz811/3N1bfUmq59MIVq6z9nj13jD2r8l4rlq0qR1+d4+z+Dn/uZ8Lytuvx1r1a7Wqpylg8m7xfNs9m1ePabN2XHUVB+rsqK+X1LNVy+EuTz28/x0+eDPm1vX8bWtsWhOyPL+OtHl0tRJJLgRjC9v2s7xxiPL2L8j4rx3fA769+vb9NOeTn+Vt97xe2/1JWbz04Pn/j6unnpYyn8hUL+jOM4xmHo8vz6prXqtOyrc19Tl4n5FUu1vs030O/5j7l9WpTLVoSR5/xLtr8vZarmaxnoIpyzz7PdGr6OnyNe+XreK4ZnZ5ejVaL2h9D0u9rLts5XJ+e331q1kqy62c2FQ793fl14xo+k/wAn4qWbP4nbT5fj77RS2YOFfP8AI2+Lai8e8OjqnGHjk+fp0eYtif2bKMy/cU5x9vsuNH3b2pronbg8r/IeNSyVm5foc/y/aq6/8p4+QfhXan3XW0P0I1l9nsnPjEPTr/IePe3Ynm/B5vy1nV66rM9T6i27If1fCT535K+yt9Lok5TTkseV+xy9c3LzeF5enRrvTa223KPbX8l49scNvgz+KvVfeVF2Wx3JHk/L3p/udzibVSx8BMOOHbnh1RPl9bXeuyqaz0OD8/TV9rfWGc/xePGhvl8+mDwrTFtlnCVbNpzl5JWrrn9nKMMZj5e+35Hxa37Xb6kdtXk69t+2rlvMHS9728aE5TofF099XWzrjuSTKT9jOJiJ+X2N23xqamvIp3Vb+aMeNs8F1vTxqNWxLZx/JpPTrUTLRy/GNu90+iWCMT2//S6ezZ5GrU4tzOTivP8AHtb+R4/Kl79tkoqrNM+zo3XejW08RlrAbw78s85xiKc9O6m12VOnUxt8nXpv225PQ912mpldTw+T+U3adn2NcOMph17OycI1lp/ktE8uODWvzdGzCY6dv5Xeu+nZ2PhN/wDY8N+6rtXbDtZt2j1Dz5fZyint/IyvDvDhJpv9Tzfi9uymx0VsWXB6fOS/+vXrC4+R4vA7q+VScdyy2WGcs8p7YfVUyhdWkEwx7kuCPox4hTMSMGr9sr4GWwmIwh7kv3JP2H6f6iFyUkH0+vUiuLh0QplglBh6ldzX3Ht6Ixsag3LTyEjzKysdGef8h4O7y/HT0526nKr6r2O8qYFbLVasuhYlz7sOeE47vj+Lq/I+Jtb/ANa7VuW1wdt2v8j5q7FotrVH3TEH1reRtX/P9kefyfyT8ayra2bGrh4p+tOOFTlUPL4FPKpub267Vr24tZYDz/x23ZvXk6tb2UuknWrymjv/APcUumpbS6ItX5OtbVSq1OCTMpj1Yzhxu2fF3eb4+r7T0XUZUI9VPM861HGrZLcJM6rbeUu5zyuDX3djmLfEluuPRMR5xebytGzydb1J/wDkslKfqj5WnxfyHjb+/wD172SlPEn2G2obeeTf+xtS/kXkvZ9blNxL5vlrzvI8btr411ZvOA/G/j/K17b+R5VPtrtarPMn1Hv3dv8AL5GLXvaHdzHQckx+tPKJynw4eZ4u3ydP/if/AJaQ0uJXU+f4mry/G2Oz8e9m/wCTg+sm6vvryjn5X5F+LVXs2626wVe3p/25X4Gi27Z3PZrtqqvVQfM8r8b5lNrenU9lLOe6sPk+n4/nry1ZJ4Xqd67dlcLCJZl0+3GJt5NHledTXSj8bYnVKrhY/qdK+V5trdv2bVT6tHpe+7WLOeqwC3bHy5QXD68x5p4vyPh7fK11fjub6nML/kvY8fhrzvGtZ28a77scH1k3WydXBp+Rs62z8ELTP608oyiXn1bvJvdVei1fWzWEcvyWryb/AG3p1O7Tc9p7a7tjUO3xKt3rzW0Sw1l05ZYzjMvH+M0eTr+49ut6u7MvqcfyP4/yN2+aaW6wouup9K+3ZaO5ymK37K8W45+Ytn808OLzeB4u3TpdNtHTOE+p89/jvMe2yWm0Jtp9Hk+xbfe2W+MGlt3QmrQLSfrTxiNnPs2LUqurVlT+J8nX4f5GU7abKiag+y735T6wX3dnDsLXP691N/8ALx/kNXk7NNVq1u1qxhGPA0eVqve+3S6qEm38To/ytaWdYfdMR7nrW29qRZ/y6C2I6YyymYl87zfx3lfe+7op93Vth2SeUztor5tKrXbx7Y/T+p667b1aVXBp+Ru47o+SFw1j9fLHK8Zhz06trVr7a/brMQ+Tx+d+P8l7vvePT7lLLERJ7ns2W/laRrtvRQnCWRbXb0ZZxrLxeMvyC1qj8e0rjhL+p5vI8T8hfa58dr1iMs+t97a3m3x4H72xZVpc4FuU/VmYiL8PL5OnyP8ASrqpRvY6qarocPF8TzKeRS2zW1WqltxB9Hv2S7Jw2Ftt2obwLbj608omZ8MQ7fIYhQSlLHINvlvIetu2bL4EVm20ATEoJ9vUlA/9wswJXoREHFyGFkp9iMvTDNq/RC5NTD9TNpjDg12+4T5EyxKEslKKo7s4R8v8w6Pbq7vT/qfVfofK/Lx9zUllQI8vJ92Z9Z/C7K6925LtmOvxPrLypT/i1KUHxfD/AB9dqt33htSu2Z/qj2V/Haq2pb7lpq5ht5j/APY3NPN9a68O/leRXx+y18q7aZz0+a97stGu12uicHD8xZrXqaXd9Uj+J2Wd9rq+19EjNQ1n25ezjDW7ztmmy1302rb3PRp3U21V6P6Xh+x878zs2f7FNkuXXJ3/ABe5W07rJQqzgtQYd+cZTjLpfzqpula92Ykzfzd+tPZs8W6rX/lOD5euXRusqzvPPufd8zbtt4d62s4deG5QqEx7+yeXxTy6fy2nbsrra7XZwmz1b/I+xVP7ddtbOGn/AOx8PxPtvbqXFlZf1PofmbuurTZN1izyvgKMe/LLrymfh6fG8ynk92uuta1VdDn5Xn/62x63Xu7Yyeb8Pu+5t2J9K/qeX8njzrQ3whTPtyjriYfQ1ef5O6i26vHtemevoZr+Wp3umzW6NcqT0fittl4eutLNLMw31bPjebpsvK2uWnM9wpcu7sxxjKZ8vu221rre5f8Axnlp+Vd7dmvW7Ozwv2M71H4mvwR5Px3fTyE9cO+O1TH7il7PsZRMPfbz92l/+bRbXV8Z5Ovi+XXen24suUx8nxvO8qirbtXblN37v+hjwfx+3xd1tux1fd6MVC493Zy/g3fkK69j11Xc/wDl7E9/kvW7rx7drz3J4j9D5e1teTt+rm2Y9D7eleb/AK1NdUnS1Yq3sax8O0TEM/o7JymHkp+Q1vYqWpl8M9HleQ/F102PKs0o+Jwp+I3K1WnRQ8uZYfmKdurX9Uqtl84TJEQ37u2MJmV/9rrSi9X3Pojv4nkvycJdiXHceP8ACbe3dss6K0LDcOP1Ps33fcTVq1l4lJJ/sinXl25Rfw+bf8v22tX7dW1btdvh8j07d6rpe+/zj36HyNyrRbacvvf1H0/Ij/692fKSmfiGMM5jl/HHX+Q77LXTW3ZvC+J03eV5PjJPfodU+If/AGPF4ux28nUk8Sso+j+S2N+PFn3KYzwSljt7Jicr8DR5C3yoa6ot/lLQ4h2cRB5fx018jteFGOsh+R3OnkdrrM1/kKWe/Lhb0693l7k/taXZTHP/AGM/77pZ6717b1cNeh28C9/9dNyvq9f3PD5dGt13Hd3PqXRjLuziImJ8vpzNaOZ7lItYkxorGjWnlxydIZNHv6pvCJkCXAdZDculrf0MymLcmZgJiX6ks/uEovgGjBBn9yFPPbmXKJw3JdIMvULYo31lGpwZspqxf9QnycGXk1hE5CqGoPL5v4y/mX12rsVIXB6c/MY9cjw59vXGcVLxavw/maX9G+qx7HWv4/zeb+TWPkehfAEoNTLjj9Xj4lx8vwH5WulK7Uux5Lw/x1vDra72K/d0R36zxDk3OPpFn5o5cnk8n8c/KtXYrqqSiGa8Tw6+HWy2XVlfovc7z0mSS6vlEsn62N8nz934W1pejcu1vCfQvJ8XzqeNsV9tXWi+bPZfxr5dPIdVbLr2zH7nC3hbrV7X5KhqGnVliXmy6Zi+MTq+N4tdlfJ1SubKF6n3PM8K3m1rWtlRUcww8b8d4+i62bLvdsr/ABxCR6Yht8yWZdOj6+UYTGWlvL4X4z/UezbbYrOy4XojPkfin5G22371VW38ViT1S+nHEAl7LA5Ov5YnGpZ8Xxq+Jppqd1b1aOFvxWzZe13uXZd8OOD1KvT9Sj09cE5Ll9fGcYx2C8XX9leNufdR1htdDz1/CvTfv0eQscSuD1KrXwFwlnItMvq4zTnq8bzJbe+ufY3r07tUvbtWxz9McGlCwHcoivQWuPRUvL5H4fVv3fe1blR2/lV+p0p4Pm0oqryKvt44O3OePVl2v1Fs/li5nwzXxfJratr76wnlIz5XhLzEo2LX2uYeZ5Ozyo/czAtr0XjxmXm8X8avDVr/AHVs7uh6Us56gsfpAv269SW3h1RjjOMPHu/D/ddktyU27j1W8RbfG/1rbMwl3eyFJLnkfhwW3P8APGv/AKeXx/w9dG2uxb1bs6Hp8nxaeXqtrWz7bTyy4WVnoLfLSiRZH1YjGY3cfF/Gvxb/AHHvV4UQb8vwdPlQ3f7eynX1R0y56OAtp1bqKt7213q5V6qZDGX14jGvLGvxdlEq/wCxXtb4wfO8ryvs7rVnvdevQ+ivB0V58jY+X/Fdf/2BfjPx7fffZsvZOXKWf3Dhl1ZTVYzo1obejW/Wste50baNXsr2+mvbRYqvZAyU93XExjEBwyXKRYJWU8cFbmGreq4M5alGrOq9vWQlTgJAgpgpnkcINDuRFL9iK87n0LC6A3HwJe2TD1Fv6WzWIRjY/ot8BYSPJhchkqj1CqRTQQDUAa+AZDnn9jQBiCgScxhABdIBK0ZwK7uoGoRmJfJpr3M8clZqA0v1JSuBlDnpyFhdeCVVJSwkhqW4Muvc0oik5sOGuY9jdbXovpePRhjO60XZVPF8fALUUP8A8kfIVuuv5QK8izw6r9C0zWYWqjTdbt2SwvU563bt+urTnMnVbbtyoUexm17WiXPqDGMr1YtMx0FPAJtuWLcIS7JqeCWCTwDqQIyZfSH8hfr0KEgyuSlCQw1zkUgTKQiaL2GQeQkpz1LPQmuopTkFJsMi4DjAIlJscvgk0hlTAJN1NZbMv1XEGr8VS+YQn1+RWYElKfHuMFhBZZI1j9yK4sYnJOHwEt8gpTMPSNiXZdT0NVjtXwMXs+2zicGqrj4BCUuCIKkx55An0ClR0JEMBA2PdjJlpjwAO8c8HPud/K+w7qi7e6WdHVPCPPal7fkK0ol3PXLbLDj2zMR5p22U2adD2rZXaqv60lDGcd3CaxJnfS2vtXkx9m9l3NM1R0tv2UvWVrX006PMCnPHsmPmzWGmkp7oqn7nLTtV16Otocmtlq69+p6vpW19tqr1TiTl4FdaW6+xd9rX+mvRcimvbN+Ho7sepnvrLzn0MbL0o9tdb+milr0Oqeq2iFreFPd1lilnu/hTTzBmtlerhy1wl7HBWs/9euxNK1vqXquT0eV9q2m9a0iva4fWQnumb0FZarKyY8jd2Vp07rKv6s3o+2vH1qq7VCcnLy6ytcZi6f6QIbnKZx0d3o2LuevdXYks0ShmU1aqslh/1RtO3eo5UufY46+5Vdnmrs4Es4zlE6y6V7erhvBmqSrVtq2XL+Zv+Tl9MnLw9S2eO7X2dq7nH6kiFzzqYbbavVL/AJVbgntVWlZw+iM7K/b8zTWtu+lqPPHVHor9ilFZ1V7PlstMR2z4pys69rs30nBm1rVomsykZ39s7q1cV7Zj0bOeyP8ASq3VWf0/EtLOcvQ7KVOPUauspKG3x7I2tqU17E6OqUGaVr2222oq32YrVdKiljsm6pT6EmTRmG2R2jxq1gfgZSGApkslPyKQlEG0TQwoAylLLglgn1BLdq8PnBlv5I07cJYhZMtqclYxXwHEclGAwhDSx69SLH7kVxY+Rc+xoy3DMPQHVNOrcJof48A23KjpySThJhPlTgSgJDVNQUGZYyBZRNscEBSoHpgMFZtVbX/HLQSZoZWRWrWrryO5raq9sf8AUzP0K1njkxr212JXXDcfoW3PKp+XXdr17tb17bOHDT9DTrptd57bxCv6r3OdXa1LWpXul9pOy77Ub+qilIWxOGO7o9eqmcbNq/i2sL4Br8fxtbs1satdy1ykc62tsSdKy0+nsan3+IsjrifEtW1ePSz7V3q/828yjdaaa1h7bKvp8Dklici4mPYWT1xXk2pp2vvcrsc0/Qyu200uopZRKJuGuqBrKVf2DcYRF0Xrpr1UpS3ekoknq17fpvZ0jKZl2t91UrXuvZTCGNqh7Nbp0l8BmZiuNu6p41U52uzeVzx6GEtdqufprX+NUERPr1Bd0Yj0yEjrrXkkk3j+P/QuzVrqtepypbc+7kzazpaGbvrdI7uH+wa/1mY1Srpbre7a2UlVjjJ0VPHsu61uz1XQ4tqEn8oGE1nK6i0nrifmmti0NOlV9Nv5X6sFr0f/ABWxrhdrM9eIj+hdybS/Ytr64p2evx74rdrt/wCUclZaKruex2fRHBxXMxHIz64nMMWz6qm7alP5jOMcmFHT15FEdlLXJKzY88oIc+wUwUF8ATfUiNTAZFosoqCBZST/AECy1sT+mMSjK9zd2129cGeSsYiYJf3KPYV/cNSoX7kMr1IODnnoEv5lOCiMsy9CbtDb4h/0CV2poecdChJIHyobRQhU/Imw0y0SXViE5gCeMinJQUAKaeDVMtrH1poxwM4DGcXDzUb2KupNd6tD9MHXf/4bbFjtsu6q92a1+G6eRt8lNOmyq7V6W6ht8a3kvTetklqtNk+tTVQ8lZazLNrbfH8OqqvqUO0//kc+5rz2lxbU3/Q9O+l/J13pR9rlNTxCMLx7/wCz99R2KvYn1lkXWHl07r6PEvav8vuWWfRs9llRuby2v40r/LPqc14W77NtSh3d+/8Ac7a9G379tmuyasl3N+osicocltqtuzUqtdle6bfDuM1uv9X76d/uw7LP04/c7vxNr3bdmzZVq9O1PqnEGK+P9vSvGVk7dubMpeU/MszPj02p27mla2fpl8mkus85G2q2yn+t3JNJLu6M06Qo9FHzJLrhMx5eeWvOSThKnL94Ou/Zf7F6N/THqdf9e1//AC1VXd4Zn/WczvsuyuXVdS6ud/8AWmrNatVXdzg8/nWdNE1y3ZQvmeu1L93e2u1v6V7HLd47307E1VppqfZyHSbnBa7bfHtW+2tWrJKrXR+50bo9tfuT23fKGtqL6LQ6twwfj3vTstZSnOuy9uBTnF4+WN1qa9PfRWlYdbOceuINbK66Ova3Fq90P2N28eO17mq0q5aWZM7ddt+uq12VbVsn3PH0egojLKNdVVUir2NpWzC9DG3sravbS67rdstqM/I7Nfcf0NK9IdV6wW3Ru2dvdertVz2iknPK/MuVVqs71s3NcKtcT+p0eqjrGu7aeVW38v1J+K7bXt1NTZJXU9Ua+12StlvrtisdBS8p3lwr9t2ddn3K7Vh2lds/odI6TPudq+N5XZavfV1iO5xwzletK2So5qkskXqynlQgglvqUEl6lMcFyUQSAegT6k56FPTqEWHgI5IejKS3aWkvYx1OlpxX2MPgrGKlMcR+v9DI9EFkEMEHFjp6lJewOX7GXqgrgcQsdAWM+hS+1Pr6BifMJvoEQPHIx6BoNMn8Slk4kBBDKLuXALMIsQDl8EqwgizBQ3xwMrgm2ljqE+PCUtNBHbjgVIWb4BUJNr1b9Sl9OpLugH3TIXjBcv8AkU5nqWWEPoW1qNjMspa+YcTHQMhKi2spYYvPviDLYfVysi5IxjWWk3+hOcOeCrZPHUOCWRELEDLXHUM8wS4yVZxiWm3EGYnngZbX9CeFA1ZmI8Ummll/CClzJTIdfYarGMbJT649BS6zPxKH+hS0pgapUbFWtVRLDMR0Q8soBxxibhJJCZQ8P2CzKaYRODSfoU5/6kLENDwpHAQ2C0XTOCTScclMlpJ8NW6P2M9pu8VSfR9TE/sVnEpF7BVsU5ENSskX9yK4OcZwUP8AuXzLPqYl6mkvfI/bvZw+PWUYh+vyO06+ydihdGvUsOPZMx4c9idWs90hHVGrbMxsoq1o4rH/AFMXbqu3htyoEmOc0Um6t9eqK1Gu3JJ890w0NK/TLWURq8itS7odsNSCrlqf48Epalcexitm03mOk+vAS53bUtPOStW2FyrRIK3dj+MYfxFJtYeZwEuU6xdVn6WSSizdsLgzdJNOOXhkqu1XL56hbndr/h3TlF2qYbBVfbD9X+xnttZd2IQLltQ7ds/T1M0hp2b44MzFl8YDU2qdraX/AHCTMusPt7vXoThWWcPkKt/xb/j1Murs+9OAXLp2rua/QFVtP/JcIHSF3TLclrV00rczPyBcj6e1WnL5Rp1Tf0vDCqq65ctSZ5cqcFLyapWbNdF1L6XlPKKqazZuHMoKxw19P7guThJP15GKu6qn9MZObh82f0sq1vfa7L+MJcewLnd3rqqnDcUj6WZrWkO139XCRjZezssxRLBldy4c9f1Ca7ulqrtVk/q4g12Luqk8PqZqm1DWa5JOOJtAsiZ3betO1pf0pcme1fVbuwnCQuidJUpsu3t56iy53Hb9Kz9Ty17GuybqqfxC0S/WFEBW10m+jcQC5b+zLanHQFpcPufbHAdzpRS5baG1rWSTYS53H2op3T9T6exPU4qlmeTbb7nWMpRBVq23bhVef2Bc7h0r3uvdhIyqWabnjg1D7VaF9S/6h2W/gsOzwFv+sV+ppPB0tpSXdrsrNZg2n27a1SUxy3g32UzV0S2tTCfJqGMuzK6hxdGtfbdzZ5S9DCWI69Ru27N2Xa1iAy1gS6dcTWqah4JSiFf3I3Pgf3I1H9SK4OSmAf8AUlzI/T8zD0spS1ZrExB2baX3Hz/xqc05/oMVrwslYmLFqa9lXlq7c/uEuafTNk3LkeuH8jTtwvQJPXtIqrT2dvCmfT2N/VWyiuHyZl+pevvyDhlu08tYaS6FVdz4wuhnLSS4RPL54DM9eW7api1qrnp0BUdErJQuqXUzzmclmInBD15bnd3pKaJwpWc5OlU2nNc1/sc+YXoPa+Z4Bwy3TVlTvfqgc47VDtJOWgVWF4Zbud6XdISi/U26XbrC+lcvqWVjoTbTmSnDLcUbV2kpphT1yNa2jstmzn9CXrIz7jQ4ZbrZTYm1RT2tNz+5Rd2+524iOS6R0Jg4ZbhVv3T2/S3gVXZTvT/k5/oElL6cAnry3dKUvZKFxmyMNXaV4+is93qVeZb44J8xI0ThluK02d1k6p1f8fgdqab01/aXVPPxOKVp5x6jaXjhA9c7uuzVdtJJfSuTL13/AJpJZeDEwinMhfXO7a17uXDTiEX29i7VEWtMvoYbTz6h8wcJry6U1XdlRdGu5vrBqtb2Tt2wm3CZycEvUkp68t3b7doU1l4XJl6t0qjh/wBDm5JNrJYPXlu7/Z2WblJYXArXZ1ntU14POrYjoM8P04Knqy3dXSy1y6za2Ik6Wpd9kJQ3k80sJlks9WW71/af3e1L6UuSSuqXs6p9v8UeWCaTKnqnd17a0rX7v1WXQFfvuqP6bLNGjm5CZQtfVLtupf8AnaMYfuclh/8AQym+OhpsW1hjRkuhnLZoNr+5B/ciuDnMFPqiiR4U8ow9NiX6YEiwsBWYayLf6j8eBwwjE2FN9TT7QlBVLHqWCn1CNQihGW4WS5QRJwzbszn1GV6Ao90B3lC9ChBaPdIQmUegR+oEhwiLnkClIghTkV+wFBPAS3wWXyAyhcAkiKUe+OOAmXDCExgFKOvqXUp5n5BMqSB9uhdoS/mU2gDUIM9AUmpgATYtslaCdpAFI9wLJZQD8QJt/IoAU5NGG30JNhKalyUIJKSlGETqiQtgCwJnApBJX9yGERbcXKswksHS8V1pdTnnEmlL56cGXeYsJE16jkJbCif0GUygH7BVCGCQoAgv6D2+gv0CWy8DPoUDDCszmWLeS7UuScdQhkyOIJZ+IBPQVyUeqICnkpIoCj5FOYEpXUC4J/Al2jPogjHPGBNYCABeg92YjBQEIBfGASjA8BgCFY5DDGAqbnCJJkv3IIFRi1BexL0AYgpkngF7ALgsFnqSAGSFr0WSeOQIikgKYKZEpRUGUPAK0mplCCQQkVwty7pFpsy0xlmXpOSgyrGpAoKEUljkCJEmhApg1OIMQWQieCWRSku0GibXqKhog4AYQQEskn1AUmyYyXIGUUjBBRKTkcdQeR7V1CKEThFBQgJLqSYxgI6gRZllGQwsASba9yX7lDHjIEUwXJQBdwL9Sa6E1bpwBrHQmEQiAUi4CRn1AmPQJQygBZHCJ44ACxyKMwyz8ijQOCbcl3IIV7ERdclgkkRFedzSQuodFBdz4Zj5elRBYXuRkKW8FyiQ+4ElAw+TMsU3wEMv4Dkk+gSBSxnqUFAGXPUpYspxwASxKfUpQFKCRKAqlxITIk/QIEsyxieShlMcAUIIXI4LAEDkfgx+YGclDf8Ac02/SQmAL2DIsFPUKVwSTDIywhjqRKzDubAYKCmRkoy1DkeS5JIUJwCNFggMA3AuCAkRTBTBRcDz0KSllQ8Bifcpkl/cQktSiDtIri58E8hP9YEw9EIIKPQUmFUF7lAfVAGpRNmIY1eMgMscBIfIDfuKcozD9CScQElc8Ei4JtgPTJl19MDyoKMQQScBL+RdsDEIqjuTLPUsdCz1AZAo9hgAiShMUskk5CGILHJQ1lsHkB+DB1Dpjk1zgAYOefUYcZBSsAL4JAKCmUWCgMdAiy8IcrkJaGZKJyU9GXBQQTRQKwsg2EDROrY8k3AUQxj1EGUUC8ghgIF7GvgZhdWaQSR9X7kPy6kVwc0l8h+HBTiAmMIzL0wk5eBaBKBAFMk2UwQURDUC5TGBTXUIzkspwaUSEzyAODSU1M/I1PoAZgnIq+c8B3JgXJQXwJAEwS5zwOCalBQoQlGDMvoBqSQLJpQEEC3giawAJlK6kiAvgK9AKUBPIJoWpBIBbJMLGqpQCRDHtwLiATXUqWO1osj3SUAtEnBFKCpuQ+IkBSiUE0DXoQMoiIolIgMgRJf9SkV/cMyv7kX9yK4uakGs5KRky9MFIklywTLjkCXuT9Sh/Igilhkck2lyFSIcvgnKAJgVhhIqWEUIoBwhTAYImzL9QEkkyqkNvYDLcClKCMlMAM9ETbDpJJ+oEnmDUzgxKkZAYIl7DIB8SjqXciYEwz1FF0CmEymHEAKtISQWH0HnHUogA+RT7GpIoOSxJEA4Ai7QKSli4CUiCz1JNcehSRQkRARKf6h3Mk3P6lhJOf3IZZFcHKEXaUNFLMfL0wKpml7mV7muQFEEDlIClLkPlJRPJZAvgUSPHUgicCuMBJZ6ATdZyMLkzE8l9XyAZXoVsocwE9AJfEZRYSkJgCJL0Q9yYTANVBQXdOAaAoSHEBKFNSBQwcvjApk/YAQyUYGAAJYw+gTmALIupF8QpL4lNQ54CH2Lgs8FDApnJT7ETTApKWS9ClfMoH6lJqEEICZSRQApyXdmAwIRckghhksEtT/Ugj+pBwHQILgHJn5emCKZlMVgEwZICyEUZFg03n0FerAy1JJPlmi9mAPgocYFLMdCbjABMIZQNTgO3AVpMHDJKBgAU/Eo6iCeQKegr3KEOAggoZTJZAVhZMt+xqJ5KEAIZQJg85AZyTfoWCh9AKcF0JJk5XIFkokpQoChFhF/UnWeQJP1FtA10CIAVJSSfQGl8wJy+A/qKmRYB3QScjE9Aajgo0DIcBGRJk8oBhgk5HoOQks9tv3I1L/ciuLkv+pqDM9R7sSZeiDEFIJt5LnCCnguAyPwAm/QMrLGH1JyAMpH4hKAu4U089SSHAQYfKyWOvJOeggQMQ6gGRXr1FuAlMCchGMFkUgoqo+Iz6iESAppkwjoMTkIoLBJyWQJRJTBQKyAS4BKeTVuMGWoyAwgkkxcNFBM4RqY5yEQjPHUiU2wKVx1LC+IFCWepYIpAJglMyPJJBVJZ6kWCg6iSICgcQBZ6gKkf+5lsV0EJKm37kP9yK4uUr06i0Lj06g8dSS7xIhjEERFMhwRAMlkChgMk2EMoCFNmpwZhepNgUwUkijICBTgkAwZiDUkBmRkYCAKSUlAZ6hU2xhgpNR7hGUnIy0KUE2gMy/Qsmm16ByBTCyHchLAVkV7lKJt+gQyUJmZjgZYtaMEUsmBCDwUyEUl+xOeSUgT9SmSX6jZ44kAyLchkgLIyySLqBnJszmRWGahJM29OpFNv3Irgx8M5CEJGZeiBAwuoZFZ5IqhFJdfYoQBIzIwghICyPASi7n6BBK68ml6g8jEICfqRFkKi9yyClhCWeocCsgXTANsXjgJCpN9RmAhPkoAuRWFATGCCNSGOQiCWXDQD3PoTZQEBUWeg4glAGZfoORKS0GOoR6lyTkIjMPoMmk0QCkv6k2WH8QKY55HgI+bJygFsG2UhL6gaTRSzPb1KF1Ae5izKNQClwsch79RWfYH6FidUU2/ch7a+vUjTjQWScIH/wDiUepmXeEWSLngioYQOSz0AOB5KIyIB2ivcM+pQEUPoMP4jKQNroBITKHkKp6g31XAx+he7CBqeBSJFIVT0KPQoXzLjIRQTKUS9wLALCJqeCagBQMlPQWwoXGeS9h6hKkCdRLuJhBDkUgIsK1BAicPkSiaIVHoHBBIsLJdZFAGeRyGehdwDBdpcj3JFRmIKBbAipYGfUPiPQCw8k4cehS+nAN29cFhGop+5GP7kacbXGQeRmeSgw7wFPyHjgQCkOAzIgPAdpEgKCXsLbBNgXJQUjOAags9CeeCAZfoE+gkkEWQeSlyU+gVZ4YlyWYCKJEFKRdzAk2kOGZXcaXr1AH7EvciAngoTyRQFTMmzIEUEykQEmy5BpeoCTKV0yQBIkQEySfxIvqCJppFDGY5M8sCLlDBZCsqTQZIIZ6DygQqAk+BH9SH+5GnFntKCnBNmXoRFX3EAgviXdBRIFKGUZguANSBYLgCEpACKPccLksMAKBhQQGXPIkQCse5TAEwLLyK9TMvpwKAZKQjqXIDISMB7AOOgMo9BAEQkAYKSggpBjgGESc+w4DHUnngCbbeOCiVySQgCQlgsdAKCJuCQFkibjkOcgKLALgQiSNJLkzlEn9WWahJb/uQxX/LqRXByw1KIP6DMGHohZ4JwUonAVEASCmsFgBYFgsCkvgTSAzJSTQ5gAeSSY54JOQDKKOppszkCTEIFvMAlOF8+CLD+XA/+mEGAba+BqPQJn4BVM8IpKI6iATJCkiaAGFm4HkPiArgiICKSkJAYkeATGQB+5JRyUEp6gMopAmAyyfdILBKQhyEQKRNBQXLkYL4gCefc1LBIszIQ5zArPIZxITkqGP6kZ7/AOpFc6hPgIEjLtDIi1IdAqQmeRmAGETiTMjAQ4JzBQARSa/qBBVnpyMsOHPQQDjKDukX6FAAOAcBkK0UMELcchAm+CnISKhgPv1JuOckmTApZAsl2gP08h2ou0VgCSREyyFGBhFj0IIuClPkphkBZIMkAymUEXIF8CguGTtAQsJLDLkKi5wyTXAwmAJP+wyRQEEyK5CDSLRPhiF+5D/cg5WFyIIUiO0ICZBQRCBB3MiA0kThBnoKXqEXTBJMpKegE/cO4nM54BNAac8lMiZAu3qUhPoaUMKsv2Jr/wBylA2wi7ZZYSlkmS5AofyCPRmn6GcrAEq9vLk0p+IJyUwAp5iPmWA5FY5Agk1gEgCWSc9Rj0CGAxIpBMFIDwRnuECkHI4QNpgUe4x6Myma5BSwUooJuALBQ+mCQtMCSfqTJSmFl1KhQoymzS4BPhn+5FD/AHIOKKYMu0wUtkd4hpkClkANwSLkQqKGy5JtrgEmIBwylhGQjSBpNz6DwCaaAuSSGP0JxVewBKaJocdASbYElAOegxYpgAmGK5KEslMr3AmGehroZ4Cw1LRNxyAymESaJlhGXyAocvkm8BIGuAkpkoApAYIAZSTKGAY56iUTyXPAFBR+gA5XwCtKOhozVzxg0sYYQZKJ5BvM+grIKRZIUAJxyMpg165DC4QRpuCTMpz0NYjBY8E+B3v9yM4/cg4qVj1GZB8kR6IMwUmZGQGfQgFgXBSHxJJ2VlEtrAZymomTyE9Tpq0KtK/d5aX8cuRt4/bsicOsw+Q5e/FyxzI45DCdatRr7lLOldXfs2V1ruVXhtwD34sY4GeiyZcvZVWwlZpwYv31t3JQl9PxFJ78XTHP6lKmWCdFvdbZUSvcx3p3i1Y5cewWe6HR2QS3wY7q9jthw4NbL1rbsaSt61B74iC8l3Y9zn/sV4jDxJpPvrNct5n4Ck/Rgctmip2w7Xwmm/mc73bvFf4xIX34tuyeCiS16u5KrcJ1n9DNVdukcWcT8HAWe7FoufcvtNUtXlvlsNq+3ataNdvbmPUanugpsmzktt0r4n09jOp7tlG0spZ+SkVKe7F3eeORbnKOVFsidnDUox96/cnGO2Qvtxd59xTTymYVXu0xx3I5eNq3u1l2ubQkmGZ74ifHl6E0nk1JjZVfaayttbQ49itMKE3h/sKP0Y7F5+JcBV37dffVtNy4WTtt1VpWUnlzIpY7olyUepYWDpejteiosWeZXAX1PX3Oqmy49JYPdDHcpwUyOvRa9b22/S6y3HuydUsKUvcLh2xloMEDJB2+FLkc9CgoaCFFJmWXxA1JPCwGOpqPUsJLjn9yHt+P8iK5tNMkLfASpMu0HAGoQNIJYKSgmiKk0zSsqvu9GZ7fQI5nItJi3b79l3NJNTK9jo/Nu3LpVwoUo8v1fIUmW3OenGXoXkq2La6/oVt1nW0VrVvqsHAm3xOBaenF2r5Dq19FHHVrP9Rv5Pe+166x0wed1fQofqOS+nB1pshS6Vd1w2i+8mn/AOKrs+XHv0OaZIWT1Y/JtertP21HWvQ192jcvVXjn/0zAezYuj1Yt1ro1Oa0Vpy+7KXwiDX36L+NKr0aRybjHtAJIWnox2dreTKjsql7I1TyF3f/AB1S9YOEGZtPsGvTi9Nt1fuLZrqsKO18QS8pqI11hOVj/uedM19IT04x5h1t5N7bFd1SSURGGS8nP/xU/TP9Tkq4y2EvoLPVjs7vbqrL1a0m82nJV8iKtKlKzzCOEsl6Cz04utt9n/xr6YQLdNlOqrrw4RiH6hLjDFyT1Y06vYledaVUuES8rb3TFZXWDlLZIL6sfl3/ANq8RFf0FeVshfTXGeDhBJi09WGzv/tbVwq/oZt5O29e28R7HIJFr6sdnoXl7UlHbj2B+Rsblx68Hnz0YyxZ6sY+Ho/29q6Vfrjk5Xs72dny/wBjKZQ+Rax14xrEKJ5IG2kQbMwXINFDAVyLaMqRf7hGXayeODbteEwS5L1llgZ+5/Ujn3L/APoisO3Qz1IjPy6Q2BEEgF0IiSrIoiA0K6kQSRb+PzJcEQEhZEQZ6MURFAZtyRFkgoSIjSAiKQEaRECSupERETFERYRWMLkiA11AiAuhLgiCIGREagoSIErqKIggsCIgsNImRFAifJEEKM25Iijh/wD6IiKw/9k=" alt="" height="360" width="227"><br></div> text/html 2013-11-21T19:56:04+01:00 www.g92.ir مهدی صالحی درس مکانیک خاک پیشرفته / مدرس :جناب آقای دکتر حاجیان نیا http://www.g92.ir/post/4 <div style="text-align: justify;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font size="5"><font size="4"><font size="5">دوستان عزیز،تکالیف درس مکانیک خاک پیشرفته به ترتیب هر جلسه بر روی سایت بروز رسانی میشود.حتما به زمان تحویل، که جناب آقای دکتر حاجیان نیا در کلاس مشخص نموده توجه نمایید.از همه عزیزان خواهشمندیم که با نظراتشان </font></font>ما را راهنمایی نمایند.</font></font></font><br></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font size="5"><font size="5"><br></font></font></font></font><table align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" height="52" width="459"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">&nbsp;شماره<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">موضوع <br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">&nbsp;لینک دانلود&nbsp; <br></font></td></tr></tbody></table><font size="5"><br></font><table align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" height="57" width="460"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">&nbsp;تکلیف شماره1</font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">مقاله کانی شناسی<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><a title="" href="http://s3.picofile.com/file/7981584301/kani_shenasi_part_1.zip.html" target="_blank">دانلود مقاله-قسمت اول</a><a title="" href="http://s1.picofile.com/file/7981586234/kani_shenasi_part_2.zip.html" target="_blank"> </a><br><a title="" href="http://s1.picofile.com/file/7981586234/kani_shenasi_part_2.zip.html" target="_blank">دانلود مقاله-قسمت دوم</a></font></td></tr></tbody></table><font size="5"><br></font><table align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" height="44" width="460"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">&nbsp;</font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">تکلیف شماره 2</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">مقاله اصل تنش موثر</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a title="" href="http://s2.picofile.com/file/7981588274/principle_of_effective_stress.zip.html" target="">دانلود</a></font></td></tr></tbody></table><font size="5"><br></font><table align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" height="57" width="461"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">&nbsp;</font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">تکلیف شماره 5<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><font size="3">فشارآب حفره ای دربارگذاری زهکشی نشده-(8 مسئله)</font><br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;" align="center"><a href="http://s4.picofile.com/file/7995437632/5.rar.html" target="_blank" title="">دانلود</a></td></tr></tbody></table><font size="5"><br></font><table align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" height="47" width="462"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">&nbsp;</font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">تکلیف شماره 6</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;" align="center">نفوذپذیری خاک های چندلایه<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;" align="center"><a href="http://s2.picofile.com/file/8101328618/tamrin_6.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود</a></td></tr></tbody></table><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font><br><a href="http://s1.picofile.com/file/8101785334/jozve_y.rar.html" target="_blank" title=""><font size="6"><font size="6">توجه :</font></font></a><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="6"><font size="6"><font size="6">لطفا <font size="6">تکالیف را در ز<font size="6">مان مشخص شده تحویل نمایید<font size="6">.</font></font></font></font></font></font></font><br></div><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br><br><br><br><br><br> text/html 2013-11-08T19:54:25+01:00 www.g92.ir مهدی صالحی درس مکانیک سنگ / مدرس : خانم دکتر هدهدی http://www.g92.ir/post/9 <font size="4"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوعات دانشجویان جهت تحقیق و حضور در کلاس برای ارائه حضوری مشخص گردید.دوستان عزیز دقت نمایند که در تاریخ مقرر امادگی لازم جهت ارائه را کسب نموده باشند.<br><br><br><br></font></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;" align="absmiddle" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#003300" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;ردیف</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#003300" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp; مشخصات دانشجو(اقایان)<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="left"><font color="#003300" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; موضوع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#003300" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#003300" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; تاریخ&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#003300" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">متفرقه &nbsp; <br></font></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">1</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp; اسدی اصفهانی</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;طبقه بندی توده سنگ<br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;92/08/15 </font><font color="#006600" size="4"><br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;</font><font color="#006600">ok</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">2 <br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;اسکندری</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;پایداری دیواره های سنگی<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;92/09/27</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;</font><font color="#006600">ok</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">3 <br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;ترویجی</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;توزیع تنش پیرامون فضاهای زیرزمینی<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;92/09/06</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;</font><font color="#006600">ok</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">4 <br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;توکلی</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;معیارهای شکست در سنگ <br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;92/09/20</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;</font><font color="#006600">ok</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">6 <br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;چیگویی</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;روش های تعیین مدول تغییرشکل پذیری سنگ</font><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;92/09/27</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;</font><font color="#006600">ok</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">7 <br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp; حاجیان نیا</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;روش های تعیین مقاومت برشی درزه<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;92/09/13</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;</font><font color="#006600">ok</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">8 <br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;حیدری</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;آزمون های آزمایشگاهی<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;92/08/29</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;</font><font color="#006600">ok</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">9 <br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;دارم</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;خواص اندیسی سنگ ها و آزمایش روی آنها</font><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" size="4">92/09/20<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;</font><font color="#006600">ok</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">10 <br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;سیچانی</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">آنالیز تنش<br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;92/09/06</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;</font><font color="#006600">ok</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">11<br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;صالحی</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;آزمون دیلاتومتری در سنگ<br></font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center;"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;92/08/29</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;</font><font color="#006600">ok</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">12 <br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;عمادی</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">تنش،کرنش و دایره موهر</font><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; text-align: center;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#006600">ok</font> <br></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">13 <br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;هلاکویی</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp; تحلیل پایدار سازی عملیات وزنی</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;92/09/27</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;</font><font color="#006600">ok</font></td></tr></tbody></table><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br> </font><font size="4"> </font>